Hội nghị

1. PHÒNG HỌP EVEREST

♦ Vị trí: Tầng 13
 Diện tích: 130 m2 
♦ Sức chứa:

- Rạp hát: 100 chỗ (tối đa)
- Kiểu lớp học: 60 chỗ
- Chữ U: 40 chỗ 
♦ Tiện nghi phòng họp:

- Micro & Microphone
- Tivi LCD
- Bảng viết (kẹp giấy Ao)
- Máy chiếu
- Hệ thống đèn chiếu sáng
- Đèn trang trí
- Màn hình cỡ lớn
- Bảng viết trắng
- Bút và giấy A4
- Bục phát biểu
 
 
2. PHÒNG HỌP FANSIPAN

♦ Vị trí: Tầng 13
 Diện tích: 50 m2 
♦ Sức chứa: 20-30 chỗ

 
♦ Tiện nghi phòng họp:

- Micro & Microphone
- Tivi LCD
- Bảng viết (kẹp giấy Ao)
- Máy chiếu
- Hệ thống đèn chiếu sáng
- Đèn trang trí
- Màn hình cỡ lớn
- Bảng viết trắng
- Bút và giấy A4
- Bục phát biểu