Gửi mail cho chúng tôi
Liên hệ
WHITE SNOW HOTEL 

Địa chỉ: 97-99 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
 Tel:  (+84) 236 3 566 999
 Fax: (+84) 236 3 566 998
 Email: info@whitesnowhotel.com
♦ Website: www.whitesnowhotel.com